Bepalings en voorwaardes

Lees asseblief hierdie bepalings en voorwaardes noukeurig voordat u hierdie webwerf gebruik.

Die webwerf en sy inhoud word besit deur Family Renewal, Inc. DBA Mental Health Keto ("Maatskappy", "ons", of "ons"). Die term "jy" verwys na die gebruiker of kyker van mentalhealthketo.com. ("Webwerf"). Lees asseblief hierdie Bepalings en Voorwaardes (“T&V”) noukeurig deur. Ons behou die reg voor om hierdie bepalings en voorwaardes op die webwerf te eniger tyd sonder kennisgewing te verander, en deur die webwerf en sy inhoud te gebruik stem jy in tot die T&V soos dit verskyn, of jy dit gelees het of nie. As jy nie met hierdie T&V saamstem nie, moet asseblief nie ons webwerf of die inhoud daarvan gebruik nie.

Webwerfgebruik en toestemming.

Die woorde, ontwerp, uitleg, grafika, foto's, beelde, inligting, materiaal, dokumente, data, databasisse en alle ander inligting en intellektuele eiendom wat toeganklik is op of deur hierdie webwerf ("Inhoud") is ons eiendom en word beskerm deur die intellektuele van die Verenigde State. eiendomswette. As jy 'n diens, program, produk of intekening gekoop het of andersins 'n afsonderlike ooreenkoms met ons aangegaan het, sal jy ook onderhewig wees aan die bepalings van daardie ooreenkoms of daardie gebruiksbepalings, wat sal geld in die geval van 'n konflik. Aanlynaankope het bykomende gebruiksvoorwaardes wat met die transaksie verband hou.

Deur toegang tot hierdie webwerf en sy inhoud te verkry of te gebruik, verteenwoordig en waarborg jy dat jy ten minste 18 jaar oud is en dat jy instem tot en om hierdie T&V te gehoorsaam. Enige registrasie deur, gebruik van of toegang tot die webwerf en die inhoud daarvan deur enigiemand onder die ouderdom van 18 is ongemagtig, ongelisensieer en in stryd met hierdie T&V.

Intellektuele eiendomsregte.

Ons beperkte lisensie aan jou. Hierdie webwerf en sy inhoud is eiendom wat uitsluitlik deur ons en/of ons affiliasies of lisensiehouers besit word, tensy anders vermeld, en dit word beskerm deur kopiereg-, handelsmerk- en ander intellektuele eiendomswette.

As jy ons webwerf of enige van die inhoud daarvan bekyk, koop of toegang verkry, sal jy as ons lisensiehouer beskou word. Om twyfel te vermy, word 'n herroepbare, nie-oordraagbare lisensie slegs vir persoonlike, nie-kommersiële gebruik, beperk tot jou, toegestaan.

As 'n lisensiehouer, jy verstaan ​​en erken dat hierdie webwerf en sy inhoud deur ons ontwikkel of verkry is deur die belegging van aansienlike tyd, moeite en uitgawes, en dat hierdie webwerf en sy inhoud waardevolle, spesiale en unieke bates van ons is wat beskerm moet word teen onbehoorlike en ongemagtigde gebruik. Ons stel dit duidelik dat jy nie hierdie webwerf of die inhoud daarvan mag gebruik op 'n wyse wat 'n skending van ons regte uitmaak of wat nie deur ons gemagtig is nie.

Wanneer jy aankoop of toegang tot ons webwerf of enige van die inhoud daarvan, stem jy in dat:

 • Jy sal nie ons webwerf of inhoud kopieer, dupliseer of steel nie. Jy verstaan ​​dat om enigiets met ons webwerf of die inhoud daarvan te doen wat strydig is met hierdie T&V en die beperkte lisensie wat ons hierin aan jou verskaf, as diefstal beskou word, en ons behou ons reg voor om diefstal tot die volle omvang van die wet te vervolg.
 • Yu word van tyd tot tyd toegelaat om een ​​kopie van individuele bladsye van die webwerf of die inhoud daarvan af te laai en/of te druk, vir u persoonlike, nie-kommersiële gebruik, mits u ons volle erkenning en krediet by die naam gee, alle kopiereg ongeskonde hou , handelsmerk- en ander eiendomskennisgewings en, indien elektronies gebruik, moet u die skakel terugsluit na die webwerf-bladsy waaruit die inhoud verkry is. 
 • Jy mag op geen manier te eniger tyd gebruik, kopieer, aanpas, impliseer of verteenwoordig dat ons webwerf of sy inhoud joune is of deur jou geskep is nie.  Deur ons webwerf-inhoud af te laai, te druk of andersins vir persoonlike gebruik te gebruik, aanvaar jy geensins enige eienaarskapsregte van die inhoud nie – dit is steeds ons eiendom.
 • U moet ons skriftelike toestemming ontvang voordat u enige van ons webwerf-inhoud vir u eie besigheidsgebruik gebruik of voordat u dit met ander deel. Dit beteken dat jy nie op enige wyse of medium (insluitend per e-pos, webwerf, skakel of enige ander) mag wysig, kopieer, reproduseer, herpubliseer, oplaai, plaas, oordra, vertaal, verkoop, bemark, skep afgeleide werke, ontgin of versprei. elektroniese middele) enige webwerf-inhoud omdat dit beskou word as om ons werk te steel.  
 • Ons gee jou 'n beperkte lisensie om ons webwerf en sy inhoud te geniet vir jou eie persoonlike gebruik, nie vir jou eie besigheid/kommersiële gebruik of op enige manier wat jou geld verdien nie, tensy ons jou skriftelike toestemming gee dat jy dit mag doen.  

Die handelsmerke en logo's wat op ons webwerf of die inhoud daarvan vertoon word, is handelsmerke wat aan ons behoort, tensy anders aangedui. Enige gebruik insluitend raamwerk, meta-merkers of ander teks wat hierdie handelsmerke gebruik, of ander handelsmerke wat vertoon word, is streng verbode sonder ons skriftelike toestemming.

Alle regte wat nie uitdruklik in hierdie bepalings of enige uitdruklike skriftelike lisensie verleen word nie, word deur ons voorbehou.


Jou lisensie aan ons.
 Deur enige materiaal op of deur ons webwerf te plaas of in te dien, soos opmerkings, plasings, foto's, beelde of video's of ander bydraes, verteenwoordig jy dat jy die eienaar van al sulke materiaal is en dat jy ten minste 18 jaar oud is.

Wanneer jy vrywillig aan ons voorlê of enige kommentaar, foto, beeld, video of enige ander voorlegging plaas vir gebruik op of deur ons webwerf, gee jy ons, en enigiemand wat deur ons gemagtig is, toestemming om dit deel van ons huidige of toekomstige webwerf te maak en die inhoud daarvan. Hierdie reg sluit in die toekenning van eiendomsregte of intellektuele eiendomsregte aan ons onder enige relevante jurisdiksie sonder enige verdere toestemming van jou of vergoeding deur ons aan jou. U kan ons egter enige tyd vra om hierdie inligting uit te vee. Jou regte met betrekking tot hierdie persoonlike inligting kan gevind word in ons Privaatheidsbeleid.

Jy erken dat ons die reg maar nie die verpligting het om enige bydraes van jou af te gebruik nie en dat ons kan kies om die gebruik van enige sodanige bydraes op ons webwerf of in ons inhoud te eniger tyd om enige rede te staak.

Versoek om toestemming om inhoud te gebruik.

Enige versoek vir skriftelike toestemming om ons Inhoud, of enige ander intellektuele eiendom of eiendom wat aan ons behoort te gebruik, moet gemaak word VOORDAT jy die Inhoud wil gebruik deur die "Kontak Ons"-vorm op hierdie webwerf te voltooi, of deur 'n e-pos te stuur aan nicole@mentlahealthketo.com.

Ons stel dit baie duidelik dat jy geen inhoud mag gebruik op enige manier wat strydig is met hierdie T&V nie, tensy ons jou spesifieke skriftelike toestemming gegee het om dit te doen. As jy deur ons toestemming verleen word, stem jy in om die spesifieke Inhoud wat ons toelaat, te gebruik en SLEGS op die maniere waarvoor ons jou skriftelike toestemming gegee het. As jy kies om die Inhoud te gebruik op maniere wat ons nie spesifiek aan jou skriftelike toestemming gee nie, stem jy nou in dat jy behandel sal word asof jy sodanige Inhoud van ons gekopieer, gedupliseer en/of gesteel het, en jy stem in om onmiddellik op te hou gebruik sodanige inhoud en om enige aksies te neem soos ons mag versoek en volgens die metodes en binne die tydsraamwerk wat ons voorskryf om ons intellektuele eiendom en eienaarskapregte in ons webwerf en sy inhoud te beskerm.

Digital Millennium Kopieregwet.

Ons respekteer ander se kopiereg en intellektuele eiendomsregte. As jy egter van mening is dat die inhoud op hierdie webwerf inbreuk maak op enige kopiereg wat deur jou besit word en op ons webwerf geplaas is sonder jou magtiging, kan jy ons kennis gee wat versoek dat ons die inligting van die webwerf verwyder. Enige versoek moet slegs deur u of 'n agent wat gemagtig is om namens u op te tree ingedien word na nicole@mentlahealthketo.com.

Persoonlike Verantwoordelikheid en Aanvaarding van Risiko.
As 'n lisensiehouer stem jy in dat jy jou eie oordeel gebruik om ons webwerf en sy inhoud te gebruik en jy stem in dat jy dit op eie risiko doen. Jy stem in en verstaan ​​dat jy alle risiko's aanvaar en geen resultate word op enige manier gewaarborg wat verband hou met hierdie webwerf en/of enige van sy inhoud nie. Hierdie webwerf en sy inhoud is bloot om jou van opvoeding en gereedskap te voorsien om jou te help om jou eie besluite vir jouself te neem. Jy is alleen verantwoordelik vir jou optrede, besluite en resultate gebaseer op die gebruik, misbruik of nie-gebruik van hierdie webwerf of enige van die inhoud daarvan.

Vrywaring.

Ons webwerf en die inhoud daarvan is slegs vir inligtings- en opvoedkundige doeleindes. Tot die volle mate wat deur die wet toegelaat word, sluit ons uitdruklik enige aanspreeklikheid uit vir enige direkte, indirekte of gevolglike verlies of skade wat deur jou of ander aangegaan word in verband met ons webwerf en sy inhoud, insluitend sonder beperking enige aanspreeklikheid vir enige ongelukke, vertragings, beserings, skade, verlies, skade, dood, verlore winste, persoonlike of besigheidsonderbrekings, verkeerde toepassing van inligting, fisiese of geestelike siekte, toestand of kwessie, fisiese, geestelike, emosionele of geestelike besering of skade, verlies aan inkomste of inkomste, verlies van besigheid , verlies van winste of kontrakte, verwagte besparings, verlies van data, verlies van klandisiewaarde, tydvermorsing en vir enige ander verlies of skade van enige aard, hoe dit ook al sy veroorsaak deur nalatigheid, kontrakbreuk, of andersins, selfs al is dit voorsienbaar. U erken en stem spesifiek in dat ons nie aanspreeklik is vir enige lasterlike, aanstootlike of onwettige optrede van enige ander webwerf-deelnemer of -gebruiker, insluitend u nie.

Mediese vrywaring. Hierdie webwerf en die inhoud daarvan moet nie as mediese advies of geestesgesondheidsadvies beskou word of op enige manier daarop staatgemaak word nie. Die inligting wat deur ons webwerf of inhoud verskaf word, is nie bedoel om 'n plaasvervanger te wees vir professionele mediese advies, diagnose of behandeling wat verskaf kan word deur jou eie dokter, verpleegkundige praktisyn, dokter assistent, terapeut, berader, geestesgesondheid praktisyn, gelisensieerde dieetkundige of voedingkundige , lid van die geestelikes, of enige ander gelisensieerde of geregistreerde gesondheidswerker. Moenie professionele mediese advies verontagsaam of uitstel om professionele advies in te win as gevolg van inligting wat jy op hierdie webwerf gelees het, die inhoud daarvan of van ons ontvang het nie. Moenie ophou om enige medikasie te neem sonder om met jou dokter, verpleegkundige, dokterassistent, geestesgesondheidsverskaffer of ander gesondheidswerker te praat nie. As jy 'n mediese of geestesgesondheidsprobleem het of vermoed dat jy 'n probleem het, kontak jou eie gesondheidsorgverskaffer dadelik. Ons verskaf nie gesondheidsorg, mediese of voedingsterapiedienste of probeer om enige fisiese kwaal, of enige geestelike of emosionele kwessie, siekte of toestand op enige manier hoegenaamd te diagnoseer, te behandel, te voorkom of te genees nie. Ons gee hoegenaamd geen mediese, sielkundige of godsdienstige advies nie.

Regs- en finansiële vrywaring. Hierdie webwerf en die inhoud daarvan moet nie op enige manier as besigheids-, finansiële of regsadvies beskou of daarop staatgemaak word nie. Die inligting wat deur ons webwerf en die inhoud daarvan verskaf word, is nie bedoel om 'n plaasvervanger te wees vir professionele advies wat deur jou eie rekenmeester, prokureur of finansiële adviseur verskaf kan word nie. Ons gee op geen manier finansiële of regsadvies nie. U word hiermee aangeraai om met u eie rekenmeester, prokureur of finansiële adviseur te konsulteer vir enige en alle vrae en bekommernisse wat u het rakende u eie inkomste en belasting wat met u spesifieke finansiële en/of regsituasie verband hou. Jy stem in dat ons nie verantwoordelik is vir jou verdienste, die sukses of mislukking van jou besigheidsbesluite, die verhoging of verlaging van jou finansies of inkomstevlak, of enige ander gevolg van enige aard wat jy mag hê as gevolg van inligting wat aan jou aangebied word nie. deur ons webwerf of die inhoud daarvan. Jy is alleen verantwoordelik vir jou resultate.

Verdienste-vrywaring. U erken dat ons nie enige voorstellings het en nie maak oor die gesondheidsfisiese, geestelike, emosionele, geestelike of gesondheidsvoordele, toekomstige inkomste, uitgawes, verkoopsvolume of potensiële winsgewendheid of verlies van enige aard wat verkry kan word as gevolg van jou gebruik van hierdie webwerf of die inhoud daarvan. Ons kan nie en waarborg nie dat jy 'n bepaalde resultaat, positief of negatief, finansieel of andersins, sal bereik deur die gebruik van ons webwerf of die inhoud daarvan nie en jy aanvaar en verstaan ​​dat resultate vir elke individu verskil. Ons ontken ook uitdruklik verantwoordelikheid op enige manier vir die keuses, aksies, resultate, gebruik, misbruik of nie-gebruik van die inligting wat verskaf of verkry is deur die gebruik van ons webwerf of die inhoud daarvan. Jy stem in dat jou resultate streng jou eie is en ons is nie aanspreeklik of verantwoordelik op enige manier vir jou resultate nie.

Waarborge Vrywaring. ONS GEE GEEN WAARBORGE TEN OPSIGTE VAN ONS WEBWERF OF DIE INHOUD DAARVAN NIE. JY STEEM IN DAT ONS WEBWERF EN DIE INHOUD DAARVAN VERSKAF WORD “SOOS IS” EN SONDER WAARBORGE VAN ENIGE AARD, OF UITDRUKKELIJK OF geïmpliseer. IN DIE VOLSTE MAAT TOEGELAAT INGEVOLGE TOEPASLIKE WET, WYS ONS ALLE WAARBORGE, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLISIEERD, INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT, GEÏMPLISIEDE WAARBORGE VAN VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N DEELPLIKE, EN OORDEELLIKHEID. ONS WAARBORG NIE DAT DIE WEBWERF OF DIE INHOUD DAARVAN FUNKSIONELE, ONONDERBROEK, KORREK, VOLLEDIG, TOEPASLIK OF FOUTVRY SAL WEES NIE, DAT DEFEKTE REGGERIG SAL WORD, OF DAT ENIGE DEEL VAN DIE WEWERWEWERF, KOMPORENT VAN DIE WEBWERF, KOMPENORENT VIR DIE WERKPLEK IS. . ONS WAARBORG OF MAAK ENIGE VERTOë MET BETREKKING TOT DIE GEBRUIK OF DIE RESULTATE VAN DIE GEBRUIK VAN ONS WEBWERF OF DIE INHOUD daarvan OF OP DERDEPARTY WEBWERWE IN TERME VAN HUL KORREKTHEID, Akkuraatheid, TYDIGHEID, ANDER BETROUBAARHEID.

Tegnologie vrywaring. Ons probeer verseker dat die beskikbaarheid en aflewering van ons webwerf en sy inhoud ononderbroke en foutvry is. Ons kan egter nie waarborg dat jou toegang nie van tyd tot tyd opgeskort of beperk sal word nie, insluitend om voorsiening te maak vir herstelwerk, instandhouding of opdaterings, alhoewel ons natuurlik sal probeer om die frekwensie en duur van opskorting of beperking te beperk. Tot die volle omvang wat deur die wet toegelaat word, sal ons nie aanspreeklik teenoor jou wees vir skadevergoeding of terugbetalings, of vir enige ander vordering nie, sou ons webwerf of sy inhoud onbeskikbaar raak of toegang daartoe stadig of onvolledig raak as gevolg van enige rede, soos bv. soos stelselrugsteunprosedures, internetverkeervolume, opgraderings, oorlading van versoeke aan die bedieners, algemene netwerkfoute of vertragings, of enige ander oorsaak wat van tyd tot tyd ons webwerf of sy inhoud ontoeganklik vir jou kan maak.

Foute en weglatings. Ons gee geen waarborg of waarborg ten opsigte van die akkuraatheid, tydigheid, prestasie, volledigheid of geskiktheid van die inligting op ons webwerf of die inhoud daarvan nie. Alle pogings is aangewend om die mees akkurate, bygewerkte inligting aan jou te bied, maar omdat die aard van mediese, tegnologiese en wetenskaplike navorsing voortdurend ontwikkel, kan ons nie verantwoordelik gehou of aanspreeklik gehou word vir die akkuraatheid van ons inhoud nie. Ons aanvaar geen aanspreeklikheid vir foute of weglatings op die webwerf, die inhoud daarvan of in ander inligting waarna verwys word deur of gekoppel word aan die webwerf nie. Jy erken dat sulke inligting onakkuraathede of foute kan bevat tot die volle mate wat deur die wet toegelaat word.

Skakels na ander webwerwe. Ons kan skakels en aanwysings verskaf na ander webwerwe wat deur derde partye onderhou word, wat jou buite ons webwerf of sy inhoud kan neem. Hierdie skakels word vir u gerief verskaf en die insluiting van enige skakel in ons webwerf of sy inhoud na enige ander webwerf impliseer nie ons onderskrywing, borgskap of goedkeuring van daardie webwerf of sy eienaar nie. Ons onderskryf nie en ons is nie verantwoordelik vir die sienings, opinies, feite, advies, stellings, foute of weglatings wat verskaf word deur eksterne hulpbronne waarna verwys word in ons webwerf of die inhoud daarvan nie, of hul akkuraatheid of betroubaarheid. Ons het geen beheer oor die inhoud of funksionaliteit van daardie webwerwe nie en daarom aanvaar ons geen verantwoordelikheid vir enige verlies, skade of andersins wat mag voortspruit uit jou gebruik daarvan nie. Dit is jou verantwoordelikheid om die bepalings en voorwaardes en privaatheidsbeleide van daardie gekoppelde webwerwe te hersien om te bevestig dat jy daardie beleide verstaan ​​en daarmee saamstem.

Beperkings op koppeling en raamwerk. Jy mag 'n hiperteksskakel na ons webwerf of inhoud vestig solank die skakel nie enige borgskap, onderskrywing deur of eienaarskap deur in ons webwerf of inhoud aandui of impliseer nie en nie verklaar of impliseer dat ons geborg, onderskryf of het eienaarskapregte op jou webwerf. Jy mag egter nie ons inhoud raam of inlynskakel sonder ons skriftelike toestemming nie.

Deur ons webwerf en die inhoud daarvan op enige manier of om enige rede te koop en/of te gebruik, stem jy ook implisiet in tot ons volle Webwerf-vrywaring

Vrywaring, beperking van aanspreeklikheid en vrystelling van eise.

Skadeloosstelling. U stem te alle tye in om ons Maatskappy, sowel as enige van ons affiliasies, agente, kontrakteurs, beamptes, direkteure, aandeelhouers, lede, bestuurders, werknemers, vennote van gesamentlike ondernemings, opvolgers, oordragnemers, gevolmagtigdes, en lisensiehouers, soos van toepassing, van en teen enige en alle eise, oorsake van aksie, skadevergoeding, aanspreeklikhede, koste en uitgawes, insluitend regskoste en uitgawes, wat voortspruit uit of verband hou met ons webwerf, die inhoud daarvan of jou verbreking van enige verpligting, waarborg , voorstelling of verbond uiteengesit in hierdie T&V of in enige ander ooreenkoms met ons.

Beperking van aanspreeklikheid. Tensy andersins deur wetgewing beperk word, sal ons op geen manier verantwoordelik gehou of aanspreeklik gehou word vir die inligting, produkte of materiaal wat jy versoek of ontvang deur of op ons webwerf en die inhoud daarvan nie. Ons aanvaar nie aanspreeklikheid vir ongelukke, vertragings, beserings, skade, verlies, skade, dood, verlore winste, persoonlike of besigheidsonderbrekings, verkeerde toepassing van inligting, fisiese of geestelike siekte, toestand of kwessie, of andersins, as gevolg van enige handeling of wanbetaling van enigiemand of enige besigheid, hetsy eienaars, personeel, agente, vennote in gesamentlike ondernemings, kontrakteurs, verskaffers, geaffilieerdes of andersins, wat met ons geaffilieer is. Ons aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige eienaars, personeel, agente, gesamentlike ondernemingsvennote, kontrakteurs, verskaffers, geaffilieerdes of andersins wat besig is met die lewering van ons webwerf of die inhoud daarvan, of op enige manier of op enige plek nie. In die geval dat u ons webwerf en die inhoud daarvan of enige ander inligting wat deur ons verskaf word of met ons geaffilieer word, gebruik, aanvaar ons geen verantwoordelikheid nie, tensy anders deur die wet bepaal word.

Vrystelling van eise. Ons sal in geen geval teenoor enige party aanspreeklik wees vir enige tipe direkte, indirekte, spesiale, toevallige, billike of gevolglike skade vir enige gebruik van of vertroue op ons webwerf en sy inhoud, of op diegene wat op enige manier met ons geaffilieer is nie, en u hiermee ons vrystel van enige en alle eise; insluitend, sonder beperking, dié wat verband hou met verlore winste, persoonlike of besigheidsonderbrekings, persoonlike beserings, ongelukke, verkeerde toepassing van inligting, of enige ander verlies, fisiese of geestelike siekte, toestand of kwessie, of andersins, selfs al word ons uitdruklik in kennis gestel van die moontlikheid van sulke skade of probleme. 

Jou gedrag.

Jy stem in dat jy nie ons webwerf of sy gedrag sal gebruik op enige manier wat veroorsaak of waarskynlik sal veroorsaak dat die webwerf, inhoud of toegang daartoe op enige manier onderbreek, beskadig of benadeel word nie. U verstaan ​​dat u alleen verantwoordelik is vir alle elektroniese kommunikasie en inhoud wat vanaf u rekenaar na hierdie webwerf en die inhoud daarvan en aan ons gestuur word.

Jy stem in om slegs goedere of dienste te koop vir jouself of vir 'n ander persoon vir wie jy wetlik toegelaat word om dit te doen of vir wie jy die uitdruklike toestemming verkry het om hul naam, adres, metode van betaling, kredietkaartnommer en faktuurinligting te verskaf .


Jy stem in om finansieel verantwoordelik te wees vir alle aankope wat gemaak word deur jou of iemand wat namens jou optree deur die webwerf of die inhoud daarvan. Jy stem in om die webwerf en sy inhoud slegs vir wettige, nie-kommersiële doeleindes te gebruik en nie vir spekulatiewe, valse, bedrieglike of onwettige doeleindes nie. 

U moet die webwerf en sy inhoud slegs vir wettige doeleindes gebruik. Jy stem in dat jy nie die webwerf of die inhoud daarvan op enige van die volgende maniere sal gebruik nie:

 • Vir bedrieglike doeleindes of in verband met 'n kriminele oortreding of voer andersins enige onwettige aktiwiteit uit
 • Om enige materiaal te stuur, te gebruik of te hergebruik wat onwettig, aanstootlik, beledigend, onbetaamlik, skadelik, lasterlik, onwelvoeglik of dreigend, dreigend, aanstootlik, privaatheidsinbreuk, vertrouensbreuk, inbreuk maak op enige intellektuele eiendomsregte, of wat andersins kan ander beseer
 • Om ons webwerf of sy inhoud te stuur, negatief te beïnvloed of te besmet met sagtewarevirusse of enige ander skadelike of soortgelyke rekenaarkode wat ontwerp is om die werking van enige rekenaarsagteware of hardeware, kommersiële werwing, kettingbriewe, massaposse of enige gemorspos, nadelig te beïnvloed. bedoel of nie
 • Om ergernis, ongerief of onnodige angs te veroorsaak
 • Om enige derde party na te doen of andersins te mislei met betrekking tot die oorsprong van jou bydraes
 • Om enige deel van ons webwerf of sy inhoud te reproduseer, dupliseer, kopieer of herverkoop op 'n manier wat nie in ooreenstemming is met hierdie T&V of enige ander ooreenkoms met ons nie.


Aanlyn handel.
Sekere afdelings van die webwerf of die inhoud daarvan kan jou toelaat om aankope by ons of van ander handelaars te maak. As jy 'n aankoop van ons op of deur ons webwerf of die inhoud daarvan doen, sal alle inligting verkry tydens jou aankoop of transaksie en al die inligting wat jy gee as deel van die transaksie, soos jou naam, adres, metode van betaling, krediet kaartnommer en faktuurinligting kan deur beide ons, die handelaar, ons geaffilieerde sagteware en/of ons betalingsverwerkingsmaatskappy ingesamel word. Hersien asseblief ons Privaatheidsbeleid vir hoe ons voldoen aan die beveiliging van jou persoonlike data.

Jou deelname, korrespondensie of besigheidstransaksies met enige geaffilieerde, individu of maatskappy wat op of deur ons webwerf gevind word, alle aankoopbepalings, voorwaardes, voorstellings of waarborge wat verband hou met betaling, terugbetalings en/of aflewering wat met jou aankoop verband hou, is uitsluitlik tussen jou en die handelaar. Jy stem in dat ons nie verantwoordelik of aanspreeklik sal wees vir enige verlies, skade, terugbetalings of ander sake van enige aard wat ontstaan ​​as gevolg van sulke transaksies met 'n handelaar nie.

Betalingsverwerkingsmaatskappye en handelaars kan privaatheid en data-insamelingspraktyke hê wat verskil van ons s'n. Ons het geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir hierdie onafhanklike beleide van die betalingsverwerkingsmaatskappye en Handelaars nie. Daarbenewens, wanneer jy sekere aankope deur ons webwerf of die inhoud daarvan maak, kan jy onderhewig wees aan die bykomende bepalings en voorwaardes van 'n betalingsverwerkingsmaatskappy, Handelaar of ons wat spesifiek op jou aankoop van toepassing is. Vir meer inligting rakende 'n Handelaar en sy bepalings en voorwaardes wat van toepassing kan wees, besoek daardie handelaar se webwerf en klik op sy inligtingskakels of kontak die Handelaar direk.

U stel ons, ons geaffilieerdes, ons betalingsverwerkingsmaatskappy en Handelaars vry van enige skade wat u aangaan, en stem in om geen eise teen ons of hulle te beweer wat voortspruit uit u aankoop deur of gebruik van ons webwerf of die inhoud daarvan nie.

Beëindiging.
We behou die reg voor om na ons uitsluitlike goeddunke jou toegang tot die webwerf en sy inhoud te weier of te beëindig, ten volle of gedeeltelik, te eniger tyd sonder kennisgewing. In die geval van kansellasie of beëindiging, is jy nie meer gemagtig om toegang te verkry tot die deel van die webwerf of inhoud wat deur sodanige kansellasie of beëindiging geraak word nie. Die beperkings wat in hierdie T&V aan jou opgelê word met betrekking tot die webwerf en sy inhoud sal steeds nou en in die toekoms geld, selfs na beëindiging deur jou of ons.

As jy enige vrae het oor hierdie webwerf-bepalings en -voorwaardes, kontak ons ​​asseblief by nicole@mentalhealthketo.com.

Laas Opdateer: 05 / 11 / 2022