Nicole Laurent, LMHC


Spesifiseer asseblief waarvandaan jy my kontak! Ek werk tans met mense van die VSA en Kanada, en ander lande soos tydsones en taalhindernisse dit toelaat in die hoedanigheid van opvoeder en konsultant.